Optická laboratoř

Laboratoř měřících systémů C4ISTAR „OPTOLAB“ je soubor dvaceti měřících přístrojů rozdělených do kategorií:

 • OPTOLAB-C4I (radiokomunikace) 

Měřící systémy pro radiostanice (PRC-117F/G, PRC-148, PRC-150, PRC-152, ...) a přijímače STANAG 7085. Určen ke kontrole, opravě a údržbě systémů C4I. Automatizovaný provoz.
 

 • OPTOLAB-RS (pozorovací optronika) 

Měřící systémy pro optroniku – termovize (SWIR, MWIR a LWIR), noktovize (ANVIS, NVG) či LLLTV kamery. Testy založeny na STANAG 4347 / 4348 (Johnson) a USAF 1951.
 

 • OPTOLAB-TA (laserová optronika)

 

Měřící systémy pro lasery - značkovače, ozařovače či dálkoměry. Testy pro STANAG 3733, laserové bezpečnosti, dosahu dálkoměrů či přesnosti sesouhlasení optických os (např. termovize a dálkoměru).
 

 • OPTOLAB-BASIC (R&D a kalibrace)

 

Spektroradiometry pro viditelnou až vzdálenou infračervenou oblast vhodné pro kalibraci měřících systémů OPTOLABU. Zabezpečují certifikaci NVG-kompatibility dle MIL-STD 3009 nebo kvalitu IČ maskování. 
 

• OPTOLAB-EDU (simulace a vzdělání)

Dosah termovize, rozdíly v jejich chlazené / nechlazené technologii nebo vliv atmosférických podmínek bývá často spekulací. Stejné platí i pro laserové dálkoměry či noktovize. Pomocí simulace lze však jednoznačně odpovědět…

Datový list OPTOLAB