Intelligence - vojskové zpravodajství

Vojskové zpravodajství představuje poměrně rozsáhlou oblast schopností dále se dělících mj. na signálové zpravodajství (SIGINT), zpravodajství z lidských zdrojů (HUMINT) a obrazové zpravodajství (IMINT). Činnost společnosti PRAMACOM-HT se zaměřuje zejména na oblast IMINT s přesahem do oblasti HUMINT, neboť tyto dvě zpravodajské schopnosti jsou na úrovni sesednutých sil vyžadovány nejvíce. Oblast IMINT zahrnuje nejen prostředky pro pořízení obrazové informace, často s vloženými metadaty, ale i terminály umožňující vysokorychlostní sdílení a výměnu obrazu na bojišti. Tyto terminály využívají nejčastěji vlnovou formu CDL (Common Data Link) NATO standardu STANAG 7085 a od ní odvozené deriváty TCDL (Tactical Common Data Link) a DDL (Digital Data Link). Do kompletů C4ISTAR byly integrovány následující terminály datalinku STANAG 7085: 

  • přenosný přijímač / vysílač Rover 6i datalinku STANAG 7085
  • ruční přijímač / vysílač TNR datalinku STANAG 7085
  • přijímač FMV-MM datalinku STANAG 7085

Společnost PRAMACOM-HT podporuje i integraci terminálů datalinku STANAG 7085 do vzdušných platforem zahrnující letouny, vrtulníky a bezpilotní prostředky. Pro tento účel jsou k dispozici tyto terminály datalinku STANAG 7085:

  •  vícekanálový přijímač / vysílač Vortex
  • přijímač / vysílač CMDL
  • přijímač / vysílač Bandit