Target Acquisition - akvizice / zjišťování cílů

Schopnost akvizice / zjištění cíle je klíčová zejména pro co nejefektivnější palebnou podporu dělostřelectva a letectva i co nejpřesnější a nejúplnější zanesení cíle do systému vojskového zpravodajství. Většina kompletů architektury C4ISTAR je již na počátku koncipována tak, aby byla schopna zjišťovat, lokalizovat a označovat cíle pro palebnou podporu bojového (CAS – Close Combat Support) a vojskového (CCA – Close Combat Attack) letectva i raketového a hlavňového dělostřelectva. Všechny komplety architektury C4ISTAR jsou kompatibilní a nasaditelné s navigačními přijímači GPS pro kód PY/Y a dále mnohé z nich umožňují i laserové navádění dle NATO standardu STANAG 3733. Schopnost akvizice / zjišťování cílů je posílena i vzájemnou integrací jednotlivých komponent architektury ISTAR – sledovací akviziční jednotky tak slouží i pro zaměřování systémů pro akvizici / zjišťování cílů a tyto jsou podpořeny i prostředky průzkumu, včetně bezpilotních letounů. Do kompletů C4ISTAR byly integrovány následující prostředky pro akvizici / zjišťování cílů: 

  •           přenosný laserový ozařovač cílů DHY-307
  •          přenosný laserový ozařovač cílů DHY-307LSW
  •           gyroskopická úhloměrná hlavice Sterna
  •          ruční laserový ozařovač cílů Rattler H
  •          laserový označovač cílů IZLID Ultra