Četa - komplety ISTAR pro podporu bojové čety

Četa je základní manévrová jednotka, schopná samostatné bojové činnosti. Komplety ISTAR pro podporu bojové čety mají zlepšit situační vědomí a přehled velitelů této malé jednotky. Tyto komplety slouží k plánování a sledování činnosti čety i jejich družstev, podporují efektivní nasazení podpůrných i ručních palných zbraní a přispívají k podpoře architektury ISTAR. Schopnosti kompletů ISTAR bojových čet mohou využívat i nadřízené stupně jednotek (rota). Obsluhy kompletů ISTAR bojových čet je možno považovat i za vysunuté prvky řízení palebné podpory dělostřelectva a letectva.