Směrové reproduktory LRAD

LRADSměrové reproduktory společnosti LRAD Corporation (Long Range Acoustic Device) šíří zvuk pouze ve vymezeném směru. Tyto systémy jsou vysoce efektivní a mohou být nasazeny v nejrůznějších oborech lidské činnosti. Od humanitárních misí, ochrany důležitých průmyslových i jiných objektů, nasazení při policejní činnosti (potlačení demonstrací, vyjednávání s teroristy, únosci), ochrana hranic, živelní a jiné pohromy (povodně, únik nebezpečných látek) až po armádní využití (jednotky PSYOPS nebo ochrana kontrolních stanovišť). Využití je možné i při ochraně letišť, sádek nebo vinic.

 


Reproduktory LRAD produkují koncentrovaný svazek zvukových vln v rozmezí 15° - 30°, které umožňují vysílat vysoce srozumitelně zprávy (předem nahrané či přímý hlasový vstup) nebo varovné tóny na dlouhé vzdálenosti. Patentovaná technologie šíření zvuku významně redukuje úroveň hluku v místě za zařízením, což umožňuje komfortní ovládání pro operátora. LRAD systémy používají bezpečné, ale výkonné varovné signály a umožňují vysílání vícejazyčných pokynů na delší vzdálenosti, vytvoření bezpečnostních zón při demonstracích, vyřešení problematických situací bez použití donucovacích prostředků (slzný plyn, vodní děla, gumové projektily).

 

Výhody směrových reproduktorů LRAD

Výkon – dlouhý dosah, srozumitelná komunikace a spolehlivost při nasazení ve všech klimatických podmínkách

Flexibilita – škálovatelné, mobilní a dostupné prostředky v mnoha konfiguracích, včetně možnosti síťového zapojení pro dálkové ovládání

Design – zodolněná konstrukce reproduktorů dle standardů MIL-STD

Ovládání – jednoduché ovládání, které umožňuje snížit počet zasahujících jednotek

Eskalace násilí – nasazení reproduktorů je mnohem bezpečnější a účinnější alternativa než běžné neletální prostředky (spreje, gumové projektily, slzný plyn)

Bezpečnost – komunikace na dlouhou vzdálenost chrání operátory i civilní obyvatelstvo bez újmy na zdraví a současně zajišťuje vysokou srozumitelnost přenosu hlasových zpráv.

 

 


LRAD 100X

LRAD má široké možnosti rozšíření. Jedním z nich je i možnost operátorovi ovládat reproduktory dálkově směrem k potenciálnímu ohrožení z bezpečného prostředí s plnou funkcionalitou. Další možností je integrace reproduktoru LRAD s kamerou, vysoce intenzivním vyhledávacím světlometem a otočnou hlavicí, která umožňuje přesné zacílení a sledování případného narušitele. Celý systém může být doplněn o radar pro sledování a ochranu zájmového území proti nežádoucímu vniknutí. Tento ucelený systém tak umožňuje snížit personální obsazení pro ochranu daného objektu a také počet planých poplachů.  Vše  může být přenášeno na operační centrum, kde operátor pomocí rozhraní pro vzdálenou správu celého systému může vizuálně identifikovat potenciální nebezpečí pomocí video signálu, poté zacílit reproduktor LRAD a vyslat varovný tón nebo hlášení potenciálnímu narušiteli z bezpečí operačního centra. Samozřejmostí je všechny tyto prvky propojit do sítě a vytvořit tak robustní a komplexní systém zabezpečení pro daný objekt nebo území.

LRAD mimo směrových reproduktorů nabízí řešení i pro systémy varování a informování obyvatelstva při mimořádných událostech jako jsou živelní pohromy (záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové laviny, zemětřesení), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech a skladech, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy, zdraví obyvatel a způsobit velké materiální škody na daném území. LRAD ONE VOICE systém varovných sirén a hlasového vysílání je bezpečný a je optimalizován primárně pro lidské vnímání zvuku (1 – 5 kHz). Tento systém zabezpečuje vysoce srozumitelnou komunikaci  a vydávání varovných signálů rovnoměrně v okruhu 360° pokrytí daného území.