Reconnaissance - průzkum

Průzkumné aktivity jsou vedeny s cílem zjistit co nejvíce informací o zájmové oblasti nebo cílech. Průzkum předchází bojovým aktivitám a z důvodu zjištění jejich následků je veden i po nich; patří tedy ke stěžejním činnostem sil na soudobém bojišti. Při průzkumu je využitelná většina komponent architektury ISTAR určená pro vojskové zpravodajství, sledování i akvizici / zjišťování cílů. Společnost PRAMACOM-HT se ale snaží přinášet i specifická řešení a další typy systémů podporující průzkumné aktivity specializovaných i bojových jednotek. Systémové řešení příslušných kompletů tak podporuje nejen průzkum typu LOS (Line-of-sight), tedy v přímé viditelnosti, ale i typu BLOS (Beyond-line-of-Sight) a NLOS (Non-line-of-sight). K prostředkům BLOS / LOS patří i bezosádkové a bezobslužné senzory, jako jsou UAV (Unmanned Air Vehicle), UGV (Unmanned Ground Vehicle) a UGS (Unattended Ground Sensors). Do kompletů C4ISTAR byly integrovány následující prostředky pro akvizici / zjišťování cílů: 

  •           malý bezpilotní letoun (SUAV) RQ-11 Raven B
  •           mikro bezpilotní letoun (μUAV) RQ-13 Wasp AE
  •           UGS radarový sensor SpotterRF
  •           dokumentační souprava Meostar R/S
  •           nechlazený termovizní zaměřovač TAWS-64L
  •        osobní monokulár nočního vidění MNVD MUM-14