Jakost

Jsme držiteli certifikátu jakosti v oboru návrh, vývoj, integrace a dodávky vojenských optoelektronických a komunikačních zařízení a zajištění jejich servisu dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 na návrh, vývoj, integrace a dodávky vojenských optoelektronických a komunikačních zařízení a zajištění jejich servisu.

Ochrana životního prostředí

Zavedli jsme a používáme systém environmentálního managementu a jsme držiteli certifikátu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 v oboru návrh, vývoj, integrace a dodávky vojenských optoelektronických a komunikačních zařízení a zajištění jejich servisu.

Politika integrovaného systému řízení

V souladu s certifikátem na systém managementu jakosti a environmentu dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 jsme si stanovili politiku integrovaného systému řízení.

Certifikát TRACE

Jsme držitelem certifikátu TRACE.