Surveillance - sledování

Schopnost sledování (Surveillance) zahrnuje detekci, rozpoznání a identifikaci cíle, a to ve dne i v noci. Jen s touto schopností je možno zajistit senzorickou dominanci sil na bojišti, a proto se ji společnost PRAMACOM-HT snaží integrovat do kompletů C4ISTAR co nejefektivněji. Zohledňuje přitom nejen potřebný výkon / dosah sledovacích a pozorovacích prostředků, ale i jejich rozměry a energetickou náročnost. Nyní je dávána přednost co nejvíce integrovaným řešením přinášejícím úsporu objemu a zrychlení celého procesu detekce, rozpoznání a identifikace a navazující schopnosti zjištění (akvizice) cíle, tedy získání informace o jeho směru, vzdálenosti a souřadnicové poloze. Prostředky pro sledování jsou tak v kompletech C4ISTAR integrovány s mimořádným ohledem na součinnost a použitelnost s ostatními systémy architektury ISTAR. Do kompletů C4ISTAR byly integrovány následující prostředky pro sledování:

  •           přenosná akviziční jednotka JIM LR
  •          přenosná akviziční jednotka JIM Compact
  •          ruční laserový dálkoměr TLS 40 / TLS 40i
  •          ruční akviziční jednotka Moskito TI
  •          malý laserový dálkoměr PLRF 25C BT
  •          multifunkční zbraňový laser