C3 - velení & řízení, komunikace

Schopnost velení (Command), řízení (Control) a komunikace (Communication) patří k základním dovednostem velitelů všech stupňů. Společnost PRAMACOM-HT věnuje při integraci systémů problematice C3 velkou pozornost, snaží se navrhnout co nejlepší řešení, zohlednit požadavky zákazníka i zachovat vazbu na stávající systémy. Otázka implementace schopností C3 do kompletů C4ISTAR je tak dána zejména schopností integrace souprav a kompletů s komunikačními prostředky. Do kompletů C4ISTAR byly integrovány následující komunikační prostředky:

  •           KV/VKV přenosná rádiová stanice AN/PRC-150(C)
  •           VKV/UKV přenosná rádiová stanice AN/PRC-117G
  •           ruční rádiová stanice AN/PRC-148D IMBITR
  •           ruční zesilovač A-320V3
  •           ruční taktický rozbočovač ISTAR (rTRI)
  •           osobní taktický rozbočovač ISTAR (oTRI)