Dotační projekty

Ve spolupráci s akademickým sektorem a za podpory dotačních titulů (Evropská Unie, Ministerstvo průmyslu a obchodu, grantové agentury TAČR a CzechInvest) je realizován aplikovaný vývoj. Výsledkem jsou patenty, články v odborných periodikách či monografie. Součástí je i podpora studentů vysokých škol, kteří v našich laboratořích mimo standardní výuku realizují bakalářské a diplomové práce.

Mezi výsledky patří:

 

  • FR-TI1/364: Multispektrální systémy pro syntézu obrazu viditelné a termovizní části spektra, dotační program TIP MPO.
  • 4.2 PT03/109: Vývojové centrum infrared, dotační program OPPI, Evropský fond pro regionální rozvoj.
  • TE01020229: Centrum digitální optiky, program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem „Centra kompetence“.