Výzkum a vývoj

Aplikovaný výzkum je zaměřen na studium elektromagnetického pole pro vojenské a bezpečnostní aplikace v reálných podmínkách: lasery, zobrazovací systémy, radiostanice. Klíčová jsou srovnávací měření v laboratoři a v reálných podmínkách nebo vliv klimatických podmínek charakteristických pro střední Evropu:

-  laboratorní měření se provádí měřícími systémy centra OPTOLAB;

- aplikované studie ve spolupráci s univerzitami se realizují v rámci dotačních projektů.

 

 

Experimentální vývoj je realizován díky schopnostem mechanického (prostředí AutoCAD), elektronického, optického (prostředí OSLO) a softwarového návrhu. Výsledkem může být prototypová výroba (rapid prototyping) nebo urychlení výrobního procesu vojenských systémů:

příklady vlastního experimentální vývoje.