Přenosná souprava TACP
(NSN 1265160065688)

Přenosná souprava PS TACP (PS TACP) je určena pro zabezpečení činnosti specialistů FAC na úrovni bojového praporu nebo při jejich samostatném nasazení. Souprava PS TACP podporuje řízení palebné podpory vojskového (CCA – Close Combat Attack) i vojenského (CAS – Close Air Support) letectva, a to i při zjišťování cílů na delší vzdálenosti. Cíle mohou být zjišťovány a označovány ve prospěch nasazení konvenční i inteligentní munice, řízené pomocí GPS nebo laseru (STANAG 3733). Souprava PS TACP je koncipována jako transportovatelná, může být používána na vozidle, v místě dislokace štábu nebo jako sesednutá, přenášená čtyřmi specialisty FAC skupiny TACP. V případě potřeby může být souprava PS TACP použita jako operační místo styčného důstojníka letectva. Součástí soupravy PS TACP jsou typicky tyto systémy:

Communication (komunikace)

  • KV/VKV přenosná rádiová stanice AN/PRC-150(C)
  • VKV/UKV přenosná rádiová stanice AN/PRC-117G

Computer

  • odolný notebook / tablet CF-19 TACP 

Intelligence (vojskové zpravodajství)

  • přenosný přijímač / vysílač Rover 6i datalinku STANAG 7085 

Surveillance

  • přenosná akviziční jednotka JIM LR

Target Acquisition

  • laserový ozařovač cílů DHY-307 

Power Management

  • univerzální nabíječ PP-8498/U
  • generátor palivových článků XX55

Souprava PS TACP byla vyvinuta společně se státním podnikem VTÚLaPVO.