Komplety ISTAR pro podporu bojových praporů

Bojové prapory a praporní úkolová uskupení (PÚU) je možno považovat za stěžejní bojové jednotky současných armád. Efektivní nasazení bojového praporu předpokládá odpovídající rozvinutí architektury ISTAR i palebné podpory dělostřelectva a letectva, což zahrnuje:

  • Vojskové zpravodajství (Intelligence), včetně zpravodajství z lidských zdrojů (HUMINT – Human Intelligence ) a obrazového zpravodajství (IMINT – Imagery Intelligence);
  • Sledování (Surveillance) pro potřeby vojskového zpravodajství, palebné podpory a průzkumu, zahrnující detekci, rozpoznání a identifikaci cílů, včetně následného určení jejich vzdálenosti, směru a souřadnicové polohy (lokalizace);
  • Zjišťování cílů (Target Acquisition) pro potřeby vojskového zpravodajství a palebné podpory, včetně palebné podpory dělostřelectva, vojenského letectva (CAS – Close Air Support) a vojskového letectva (CCA – Close Combat Attack);
  • Průzkum (Reconnaissance), včetně taktického, bojového a ženijního průzkumu, zahrnujícího i využití bezposádkových a robotických systémů jako jsou bezpilotní letouny UAV, bezosádková vozidla UGV a autonomní senzory UGS.

Komplety ISTAR pro podporu bojových praporů jsou určeny pro zabezpečení a podporu všech výše uvedených aktivit, a to i při sesednutém nasazení sil.