Power Management - správa zdrojů

Správa zdrojů (Power Management) představuje funkčně a ekonomicky významnou část integrace kompletů architektury C4ISTAR. Protože jsou komplety nejčastěji řešeny jako přenosné, ruční a osobní, musí být v polních podmínkách jejich autonomie provozu zajištěna po co nejdelší dobu, efektivní správa distribuce elektrické energie je tedy velmi důležitá. Nejde přitom jen o vlastní řešení napájení, ale podstatné je sledování celého životního cyklu zdrojů elektrické energie, vytvoření rodného listu každého akumulátoru, sledování jeho schopností, případná repase i kontrola všech příslušných rozvodů / kabelů a konektorů. Společnost PRAMACOM-HT nabízí v tomto ohledu komplexní řešení pro celou dobu životního cyklu. Do kompletů C4ISTAR byly integrovány mj. následující prostředky pro správu zdrojů a zdroje:

  •           napájecí rozbočovač SPM-622
  •          napájecí rozbočovač VPM-402
  •          přenosný nabíječ PP-8498CE/U
  •          skladné nabíječe řady FLEX
  •          napájecí blok 6-Pack APU
  •          LiION akumulátory řady BB-2590/U
  •          LiION akumulátory řady ALI-130

     Společnost PRAMACOM-HT dodává v rámci kompletů C4ISTAR i řešení pro získání elektrické energie z alternativních zdrojů. K těmto systémům patří: 

  •          komplexní řešení pro využití větrné a solární energie v poli
  •          skladné solární panely s výkonem 62 W a 124 W
  •          generátory palivových článků (např. XX55)