VK SSR TA - Velký komplet Sensor Surveillance Reconnaissance Target Acquisition

(NSN 5855160070792) 

Velký komplet Sensor Surveillance Reconnaissance Target Acquisition (VK SSR TA) je určen k podpoře činnosti bojové roty, a to zejména při sesednutých operacích. Nasazení kompletu VK SSR TA podporuje situační vědomí velení bojové roty, umožňuje součinnost s vojskovým zpravodajstvím a podporuje zjišťování cílů, včetně nasazení mikro (μUAV) a malých (SUAV) bezpilotních prostředků. Komplet je plně integrován, podporuje hlasovou i datovou komunikaci se specialisty SSR TA na úrovni čet, se sekcí S-2 velení bojového praporu i specialisty pro řízení palebné podpory (sDPz, FAC) na úrovni roty, případně i praporu. Obsluhu kompletu VK SSR TA zajišťuje dvoučlenný tým SSR TA. Součástí kompletu VK SSR TA jsou typicky tyto systémy:

Computer

  • odolný notebook / tablet CF-19 SSR TA

Intelligence (vojskové zpravodajství)

  • ruční přijímač / vysílač TNR datalinku STANAG 7085

Surveillance

  • přenosná akviziční jednotka JIM Compact

Target Acquisition

  • ruční laserový dálkoměr TLS 40i 

Reconnaissance

  • základnová stanice GCS pro μUAV/SUAV

Power Management

  • napájecí rozbočovač SPM-622