Přenosný komplet ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance)

Přenosný komplet Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (PK ISR) je určený pro zpravodajské skupiny působící ve prospěch brigády nebo praporu. Jedná se o základní soubor komponent pro vedení aktivit ISR v hloubce protivníkova území. Komplet je rozložitelný do speciálních batohů s integrovanou správou zdrojů a koncipován jako co nejvíce autonomní. Součástí kompletu PK ISR jsou typicky tyto systémy:

Communication (komunikace)

  • KV/VKV přenosná rádiová stanice AN/PRC-150(C)
  • VKV/UKV přenosná rádiová stanice AN/PRC-117G

 Computer

  • odolný notebook / tablet CF-19 

Intelligence (vojskové zpravodajství)

  • přenosný přijímač / vysílač Rover 6i datalinku STANAG 7085 

Surveillance

  • přenosná akviziční jednotka JIM LR

Reconnaissance

  • dokumentační souprava Meostar R/S