Computer - datové terminály

Schopnost efektivního zpracování a zobrazení informací je společně s integrací funkcí jednotlivých komponent architektury C4ISTAR v kompletech C4ISTAR klíčová. Společnost PRAMACOM-HT tedy věnuje této oblasti mimořádnou pozornost a v rámci svého vývoje, testování a integrace přináší specifická hardwarová a softwarová řešení pro jednotlivé aplikace. Základem této integrační architektury je vlastní firmware MyVector, jehož součástí je serverové a webové rozhraní pro jednotlivé typy kompletů a organizační úrovně. Do prostředí MyVector jsou jednotlivé komponenty integrovány dle funkční potřeby, nejčastěji dle konkrétního typu komunikačního protokolu, prostředí a síťové vrstvy. Výsledným řešením jsou systémově integrované datové terminály podporující provoz kompletů C4ISTAR s množstvím připojených kompletů ve více komunikačních sítí. Do kompletů C4ISTAR byly integrovány následující datové terminály:

  •           odolný notebook / tablet CF-19
  •           taktický zobrazovací displej (TZD) MyVector 8
  •           taktický počítač s rozbočovačem (TPR)
  •           taktický zobrazovací displej (TZD) MyVector 5