MK SSR TA - Malý komplet Sensor Surveillance Reconnaissance Target Acquisition

(NSN 5855160070794)

Malý komplet Sensor Surveillance Reconnaissance Target Acquisition (MK SSR TA) je určen k podpoře činnosti bojové čety, a to zejména při sesednutých operacích. Komplet MK SSR TA je klíčovou součástí modulárního bojového kompletu (MBK) a podporuje situační vědomí velení bojové čety, umožňuje součinnost s veliteli družstev vybavenými komplety MK SSR TA(D) i specialisty pro řízení palebné podpory na úrovni bojové roty / RÚU (sDPz, FAC). Pomocí kompletu MK SSR TA může bojová četa využívat i schopnosti bezpilotních prostředků (UAV), bezosádkových vozidel (UGV) a autonomních senzorů (UGS). Obsluhu kompletu MK SSR TA zajišťuje specialista SSR TA působící přímo u velitele čety. Specialista SSR TA vytváří i rozhraní mezi MANET komunikační sítí MBK a ISTAR sítí SSR TA. Součástí kompletu MK SSR TA jsou typicky tyto systémy:

Communication (komunikace)

  • ruční taktický rozbočovač ISTAR (rTRI) 

Computer

  • taktický zobrazovací displej (TZD) MyVector 5

Intelligence (vojskové zpravodajství)

  • přijímač FMV-MM datalinku STANAG 7085

Surveillance

  • ruční akviziční jednotka Moskito TI

Target Acquisition

  • ruční označovač IZLID Ultra

Reconnaissance

  • dokumentační souprava Meostar R/S